Hur man anlitar en ansedd bilmekaniker

Om din bil behöver repareras måste du se till att mekanikern är ansedd. Oavsett om du använder en mekaniker för ett långsiktigt förhållande eller en engångsreparation, måste du se till att butiken du väljer är legitim. En ansedd bilverkstad kommer att ge dig en detaljerad faktura som beskriver de reparationer som gjorts på din bil och priset på de delar och arbete som användes. Du bör också be att få se det färdiga fordonet innan du betalar det slutliga beloppet. Verkstaden ska lämna en skriftlig uppskattning av det arbete de utfört och ska kunna tillhandahålla en kopia av det till dig.

Du bör alltid be om en skriftlig uppskattning innan du låter en bilverkstad reparera din bil. Du kan be butiken att göra en skriftlig uppskattning åt dig, men du har rätt att göra invändningar om de tar för mycket betalt eller om de utför slarvigt arbete. Om du behöver ett lån godkänt är det bäst att få en skriftlig uppskattning från butiken. Om butiken vägrar att ge en skriftlig uppskattning kan du lämna in ett klagomål till DMV.

Om du auktoriserar arbetet per telefon bör du göra en skriftlig anteckning av samtalet. Skriv ner namnet på personen som talade med dig och det uppskattade priset för reparationen. Var inte rädd för att ställa frågor. Om en verkstadschef talar för dig, se till att han eller hon förklarar nödvändiga reparationer, diskuterar problemet och låter dig veta när du är redo att betala.

Du kan också fråga om butikens anställda har en arbetsskadeförsäkring. Vissa stater kräver att bilverkstäder har denna typ av försäkring. Du kan också fråga om butiken använder ett varumärke. Ett varumärke hjälper ett företag att sticka ut från sina konkurrenter. Ett starkt varumärke kan vara till stor hjälp för att skydda dina intressen. Denna typ av försäkring är avgörande om du vill att ditt företag ska växa.

När du godkänner reparationer per telefon bör mekanikern kunna tala å dina vägnar. Vissa butiker är vilseledande och kommer att försöka lägga till extra avgifter om du inte har godkänt reparationerna. Lämna aldrig ut någon personlig information till en verkstad om du inte är säker på att du litar på dem. När du är auktoriserad per telefon, se till att ange att du är behörig att betala avgifterna för arbetet.

Det är viktigt att du har rätt försäkring för ditt företag. Du bör kolla DMV:s hemsida och ringa till butiken i fråga. Om butiken inte har lämplig försäkring bör du kontakta DMV för att lämna in ett klagomål. Om din bil behöver repareras bör du kontakta en ansedd verkstad och få din bil kontrollerad av en legitimerad mekaniker. Annars kan du få ett trasigt fordon.